Oznam 

Od 30.01 2023 je reštaurácia HVIEZDA

O T V O R E NÁ

/denné menu podávame na rajóne/ 

Akcie a dohodnuté objednávky prijímame a zabezpečujeme

/oslavy, smútočné posedenia, catering, .../ 

Z A B E Z P E Č UJ E M E aj donášku pre firmy

Ďakujeme.

 

 0917303057 Ivanková